ЗА ПРОЕКТА

AUTOBODIOGRAPHY - ОПИСАНИЕ

 

Всяко тяло е своеобразна вселена, микрокосмос. Всяка човешка история е издълбана върху лицето на човека и отпечатана дълбоко в плътта на тялото - нашето превозно средство съпътстващо ни навсякъде през живота. Ние няма да илюстрираме биографии, но ще ги оставим сами да излязат на повърхността по време на процеса на сътворение. Ние не търсим традиционната форма на автобиография, а соматичната и форма, биография на чувствата които са съхранени в неврологичната и мускулната памет. Тя прави човека това, което е , определя как действа, как мисли, как се движи, как възприема и взаимодейства със света.Търсим физическата биография - тази която се случва автоматично, процеса ,в който движещият се автор, Аз-ът, "Авто"-то изгражда тази биография.

Взимайки под внимание как историята на едно тяло влияе на поведението му в сегашния момент , ние ще успеем да добием по-различен поглед върху биографията. Ще добием представа, че тя е нещо, което се случва през цялото време, в цялото тяло във всяка клетка , във всеки един момент. Заради неизбежното движение на живото човешко същество и постоянната преподредба на физическото тяло във времето и пространството, се акумулира непрестанно репертоар от действия и реакции. Как и в каква насока човек прави стъпки и взима решения? Какви интуитивни желания възникват в настоящия момент, в следствие на персоналната история, носена от човека? Какви решения взимаме? Личната биография предоставя на креативния тип безброй стимули ,вътре и извън него, на които той да реагира,осъзнава и от които да се ръководи.

За нас изкуството е нещо емпирично и чрез него ние ще разградим процеса на сътворение на физиологично, физическо и психологическо възприятие на средата. Ние няма предварително да даваме интелектуално определение на 'действието',от какво е направено то и какъв е неговият концептуален, политически, икономически и артистичен произход, на думите и имената които поставяме и на нещата които правим. Стратегията на действие ще се появи със самото действие.

Вдъхновени от автобиографичните записки на Сюзън Ретхорст “A Choreographic Mind”, ние ще поставим фокуса върху личните желания в настоящия момент. Постоянният приток на информация, стимули и желания създава потенциал за деиствия и реакции според едни конкретни 'как' и 'какво'. Ние ще задълбаем в тези 'как' и 'какво' и като резултат от настоящата ни (вътрешна и външна )среда, ще се появи състояние на съзнанието,състояние на присъствие в настоящия момент.