ОТКРИТА ПОКАНА

BODY GRAPHICS - ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС има удоволствието да обяви ОТКРИТА ПОКАНА

 
За артисти, които да представят собствени творби по време на първото издание на фестивала. BODY GRAPHICS е посветен на разпространението на съвременния танц и пърформанса в региона на Южните Балкани и на създаването на нови международни работни сътрудничества и възможности за български артисти. Фестивалът цели да подпомогне млади таланти от България, които работят в сферата на танцовите и пърформанс изкуства и са в процес на изграждане на своя артистичен профил в рамките на българската сцена. Искаме да им дадем възможност да представят своя артистичен профил на национално и международно ниво.

КАКВО?

Постановки с продължителност до 45 минути ще бъдат представяни на първото издание на BODY GRAPHICS - ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС и ще бъдат покрити транспортните разходи в рамките на България и скромен хонорар за артистите.

КЪДЕ?

Дворец на културата и Пионерски дом (ОДК), Перник

Кога?

По време на фестивалната седмица BODY_GRAPHICS, от 22ри до 28ми Септември 2016

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Български артисти, живеещи в България и творящи в сферата на танца и в други, свързани с тялото, форми на пърформанса. Имаме особен интерес към творби, които поставят акцент върху физическото тяло и съдържащи иновативни форми; тела, предстставени във времето и пространството, в определена среда; човешката плът, разгледана като политическо тяло, икономическо тяло и част от околната среда. Как оцелява живото тяло в глобалния контекст на днешния ден? Накъде е насочен фокусът на тялото?

Как да участвам?

Моля попълнете бланката по-долу и прикрепете видео линк към вашия пърформанс ( целият пърформанс + трейлър, ако разполагате с такива) и CV. Опишете подробно идеята и метода на пърформанса и дайте информация за участниците в него.

КРАЕН СРОК: 10ТИ СЕПТЕМВРИ 2016 .

APPLY HERE

Insert a URL to your website or portfolio or CV
Names& short description of their background