ОРГАНИЗАТОРИ

Barbara Foeldesi Bodygraphics Founder and Director

Барбара Фьолдеси

Основател & Ръководител

Barbara Földesi  е танцьор и пърформър от Австрия ,базирана в Австрия и България. Тя има две бакалавърски степени -  по съвременен танц и по движенчески изследвания и педагогика в Anton Bruckner Privatuniversität, Линц .Работила е за  lawine.torren (Hubert Lepka), Musiktheater Linz, Manfred Waba, Cie. Off Verticality (Rose Breuss), Jianan Qu и други. Представяла е собствените си танцови творби в Австрия и чужбина. През 2015 тя участва в програмата за интензивен експериментален физически пърформанс - SMASH  в Берлин.

Barbara в момента живее в България и се подготвя за своята  магистърска степен по  Винг Чун в Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' и едновременно с това изгражда партньорство  с асоциация ArtArea и Derida Dance Center, България. Продукцията и „Autobodiography" се реализира, благодарение на резиденска програма на Derida dance company. Földesi е основател и ръководител на BODY GRAPHICS - ФЕСТИВАЛ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС.

Yoana Yordanova-Sojka Organisation

Йоана Йорданова - Sojka

Координатор

Йоана Валериева Йорданова-Sojka е хореограф - режисьр, родена в България и базирана в Перник и София. Преподавател по Съвременен танц в Театрален колеж – ''Любен Гройс'' – гр. София. Завършва класически балет в Национално училище за танцово изкуство в София. профил класически балет. След ткоето - Театър на движението и Пантомима в НАТФИЗ ''Кръстьо Сарафов'' – гр. София и магистратура в Югозападен Университет '' Св.Неофит Рилски'' – гр. Благоевград, специалност Хореографска режисура. Основател и Управител на Сдружение ''АРТАРЕА''.

- ОДК - ЦПЛР гр. Перник Обединен Детски Комплекс – гр. Перник

е извънучилищна педагогическа институция в системата на Министерство на образованието, младежта и науката, което осъществява дейности, свързани с осмислянето на свободното време и с личностната изява на децата за развитие на интересите и способностите им в областта на изкуствата, науката, техниката, спорта и туризма. Той осъществява богата културно-развлекателна, научно-познавателна, масова, информационна, спортно-туристическа и приложно-техническа дейност.Комплексът предлага цялостна програма от детски забавления, празници, концерти, конкурси, изложби, театрални представления и спектакли. Цялостната дейност на педагогическия колектив е ориентирана към децата и тяхното развитие. Календарът на ОДК включва годишно над 150 детски изяви в страната и в чужбина. Художествените състави и школата по изобразително изкуство разнасят славата на родното изкуство до всички краища на света. Те са носители на много национални и международни награди. - ОбМД - гр. Перник ( Общински младежки дом ) - домакини

Association Artarea Organisation

Сдружение АРТАРЕА

Продуцент

Сдружение ''АРТАРЕА'' е неправителствена организация, имаща за цел чрез методите на неформално образование и изкуството, да работи в сферата на култура, изкуство и екология . Сдружението работи върху изграждането на независима алтернативна академия на изкуствата "AYA", която ще обучава и развива млади таланти в сферата на културата и изкуството. Тя ще даде възможмост за развитие във всички аспекти на изкуството.

От 2009 насам Сдружение ''АРТАРЕА'' си партнира с артисти и организации от Полша, Украйна, Грузия, Словакия, Норвегия, Испания, Австрия и Франция заедно с които изпълнява международни проекти на Европейска доброволюеска служба по програма Еразъм + . Организацията е първата в град Перник, която работи по международни проеки от този характер и единсвената акаредитирана от ЦРЧР да изпълнява функцията на изпращаща, посрещаща и координираща организация по проекти на ЕДС. С участието си в програмите „Youth in Action“ и Еразъм +, Сдружение ''АРТАРЕА'' допринася за обмена на културно наследство, традиции и ценности, подпомагайки младите хора в реализацията им.''

SweatKollektor

Ко-продуцент

SweatKollektor  е  неправителствена организация , основана в Залцбург, Авсрия и предметът и на дейност са международни проекти в сферата на пърформанса, инсталациите, изложбите и други форми на естетиката.                                                                                                      

Организацията цели да подпомогне културния обмен, да развие артистични методики и практики и да отвори възможности за млади артисти ,които нямат достъп до субсидии,а усилията и са насочени основно към източноевропейски артисти. Изграждането на международна мрежа, чрез която изкуството на пърформанса да достигне до обществото и която да предостави нови форми на естетичния и физическия израз, е наш приоритет.В момента организацията изгражда партньорства в България.

Чрез организацията на фестивали, работилници, лаборатории, дебати, ,неформални беседи , конференции и други артистично-образователни програми SweatKollektor се стреми да разпростре изкуството и извън големите градове, където на този етап то е централизирано. Това би дало възможност на млади артисти да представят своя артистичен профил на национално и международно ниво.

ОДК

Ко-Организатор

Обединен Детски Комплекс – гр. Перник е извънучилищна педагогическа институция в системата на Министерство на образованието, младежта и науката, което осъществява дейности, свързани с осмислянето на свободното време и с личностната изява на децата за развитие на интересите и способностите им в областта на изкуствата, науката, техниката, спорта и туризма. Той осъществява богата културно-развлекателна, научно-познавателна, масова, информационна, спортно-туристическа и приложно-техническа дейност.Комплексът предлага цялостна програма от детски забавления, празници, концерти, конкурси, изложби, театрални представления и спектакли. Цялостната дейност на педагогическия колектив е ориентирана към децата и тяхното развитие. Календарът на ОДК включва годишно над 150 детски изяви в страната и в чужбина. Художествените състави и школата по изобразително изкуство разнасят славата на родното изкуство до всички краища на света. Те са носители на много национални и международни награди.

- ОбМД - гр. Перник ( Общински младежки дом ) - домакини

Kunsthilfe Salzburg

Support

The "Kunsthilfe Salzburg", was found to mentor and support jung talented artists from Austria, engage with and guide them mentally, practically, artistically and economically. The creative power of young art is being connected and linked to economy, education and social domains. The platform was being created by sponsors and entrepreneurs interested and engaged in art, meaningfully, in order to utilize and support future chances and perspectives together with the artists.